Các loại bia – rượu

cac-loai-ruou

         CÁC LOẠI BIA

 1. Bia 333                         : 15.000 đ/ lon

 2. Sài Gòn Special lon    : 17.000 đ/ lon

 3. Bia Tiger lon                : 17.000 đ/ lon

 4. Bia Heineken lon         : 22.000 đ/ lon

        CÁC LOẠI RƯỢU

 1. Rượu nếp Vinh Sang           : 60.000 đ/ chai

 2. Rượu áp xanh                       : 80.000 đ/ chai

 3. Rượu chuối hột 500ml        : 90.000 đ/ chai

 4. Rượu chuối hột 650ml        : 110.000 đ/ chai

 5. Rượu nước dừa                    : 110.000 đ/ chai

 6. Rượu vang Đà Lạt                : 110.000 đ/ chai

 7. Rượu Bordeaux đỏ              : 210.000 đ/ chai

tdonmonkhac