THỊT HEO

  1. Thịt bằm kho quẹt            : 50.000 đ/ phần

  2. Thịt heo kho tiêu              : 80.000 đ/ phần

  3. Sườn heo ram mặn          : 80.000 đ/ phần

 

tdonmonkhac