THỊT ĐÀ ĐIỂU

thit-da-dieu
  1. Đà điểu sốt me                  : 130.000 đ/ dĩa

  2. Đà điểu lúc lắc                  : 130.000 đ/ dĩa

  3. Đà điểu xào chua cay       : 130.000 đ/ dĩa

  4. Đà điểu cari (xào lăn)        : 150.000 đ/ phần

 

tdonmonkhac