Hướng dẫn khách tại Tiền Giang

Tuyến xe khách chất lượng cao Từ Tiền Giang về Vĩnh Long

Số điện thoại xe Phú Vĩnh Long

  • 02733.867.399 – 02733.857.399 ( Mỹ Tho )

  • 02733.722.399 – 02733.722.877 ( An Cư – Tiền Giang )

  • 02733.825.399 – 02733.760.399 ( An Thái Trung )

Đường dây nóng xe Phú Vĩnh Long: 0913 889 399