Hướng dẫn khách tại Sa Đéc

Tuyến xe khách chất lượng cao Từ Sa Đéc về Vĩnh Long

Số điện thoại xe Phú Vĩnh Long

  • 02673.774.399 – 02673.772.399 ( Sa Đéc )

  • 02673.771.399 – 02673. 664.399 ( Nha Mân)

  • 02673.894.399 – 02673.674.399 ( Cái Tàu )

—————————————————————————————————————

Đường dây nóng xe Phú Vĩnh Long: 0913 889 399