Chả cá thác lác – 120.000 đ/phần

cha-ca-thac-lac
  1. Chả cá chiên giòn

  2. Chả cá hấp cải bẹ xanh

 

 

tdonmonkhac