CÁC MÓN KHO

cac-mon-kho
  1. Cá lóc kho ớt          : 60.000 đ/ phần

  2. Cá basa kho ớt       : 60.000 đ/ phần

  3. Cá kèo kho ớt         : 80.000 đ/ phần

  4. Cá ngát kho ớt       : 80.000 đ/ phần

 

 

tdonmonkhac