Bồ câu ra ràng – 280.000 đ/cặp

bo-cau-ra-rang
  1. Bồ câu rô ti

  2. Bồ câu khìa nước dừa

 

 

tdonmonkhac